Fizet-e a biztosító, ha a vétlen utasnak nem volt becsatolva a biztonsági öv?

Többször felmerült már az ügyeim során, hogy ilyen esetben ki a felelős, és fizet-e a biztosító a sérültnek, vagy az elhunyt családjának?

Ez a kérdés azért is érdekes, mert egyrészt a gépjármű vezetője fel kell hogy hívja utasa(i) figyelmét az övhasználatra, ugyanakkor mindenkinek saját döntése, hogy végül is használja-e azt. Minden esetben maga a baleset okozója a felelős az övet nem becsatoló utas sérüléséért vagy haláláért. Azonban az öv nem használata miatt a biztosító, ún. sértetti közrehatás címén az eredetileg adandó kártérítésből levon egy bizonyos százalékot (legtöbbször 20-50%), és a fennmaradó összeget kifizeti.