Haszonélvezet


Bár sokan érintettek benne, mégsem biztos, hogy teljesen tisztában vannak minden ezzel kapcsolatos szabállyal. A leglényegesebbeket összefoglalom.

A haszonélvezet jogosultja a más személy tulajdonában lévő ingatlant használhatja, hasznosíthatja, birtokolhatja, de nem rendelkezhet vele, azaz nem adhatja el, nem terhelheti meg stb. A rendelkezés joga csak a tulajdonost illeti meg. Viszont a haszonélvezőt megillető, imént említett jogokat a tulajdonos csak akkor gyakorolhatja, ha azokkal a haszonélvező nem kíván élni.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy el lehet-e adni az ingatlant, ha azon haszonélvezeti jog van bejegyezve? Ennek nincs akadálya, más kérdés, hogy haszonélvezettel terhelt ingatlant nagyon nehéz értékesíteni, hiszen a vevő tulajdonosi jogai erősen korlátozva lennének. Tanácsos az adásvételi szerződésben a haszonélvező részéről ingyenesen lemondani a haszonélvezeti jogáról.

Haszonélvezeti jog keletkezhet egyrészt törvény erejénél fogva, ilyen tipikusan örökléskor a túlélő házastárs özvegyi joga. Másrészt, keletkezhet szerződés alapján, a haszonélvező és a tulajdonos megállapodása alapján.

A haszonélvezetet alapító szerződésben mindig meg kell határozni a haszonélvezeti jog értékét, amelyet az 1990. évi XCIII. törvény („Illetéktörvény”) 72. §-a szabályoz. Ez kétlépcsős számítás: először ki kell számolni az ingatlan egyévi értékét, ez az ingatlan értékének 1/20-ad része. Majd a törvényben megadott táblázat alapján a haszonélvező életkorához tartozó szorzószámmal meg kell szorozni az egyévi értéket, és ennek az eredménye adja a haszonélvezeti jog értékét.

Egy példával illusztrálva: ha egy ingatlan értéke 10.000.000 Ft, akkor ezt elosztva 20-szal, az egyévi értéke 500.000 Ft. Ha mondjuk a haszonélvező 55 éves, akkor az alábbi táblázat alapján az életkorához 6-szoros szorzó tartozik, azaz a haszonélvezeti jogának az értéke 3.000.000 Ft. Az életkorokhoz tartozó szorzók:

Ha a haszonélvező

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szereselesz a haszonélvezeti jog értéke.