Ingatlan adásvétel


 

Talán nincs olyan jogi eljárás, amelyben ennyien lennének érintve, mint az ingatlan adásvétele, akár eladóként, akár vevőként.

Mivel ebben kötelező a jogi képviselet, így csak a legszükségesebb tudnivalókról ejtek szót, azokról, amelyek fontosak lehetnek már az ügyvéd felkeresése előtt is.

Amikor közös szándék van egy ingatlan adásvételéről, először is a vételár a legfontosabb, amelyben megegyezés születik. Majd megállapodnak a kifizetés módjában (többnyire vagy készpénz, vagy banki átutalás), abban, hogy mikor történik a kifizetés. Meg kell állapodni, mikor történjen a birtokbaadás („kulcsátadás”). Ha két vagy több vevő van, el kell dönteniük, egymás közt milyen arányban kerüljön a tulajdonukba a vásárolt ingatlan. Úgyszintén fontos, hogy alapítanak-e a vevők valaki javára haszonélvezeti jogot. Ez a „valaki” lehet olyan személy is, aki egyébként nem vevője az ingatlannak. Ezt a kérdést érdemes az adásvétellel együtt a szerződésben szabályozni, és a vevők tulajdonjogával együtt a haszonélvezeti jogot is bejegyeztetni.

Az ingatlan megvásárlását gyakran kíséri foglaló kifizetése. Ez a kialakult szokások szerint a vételár 10%-a körül szokott lenni, és a vételárba beszámít. Azonban, ha az adásvétel meghiúsul a vevő részéről, akkor a foglaló az eladónál marad, ha pedig az eladó részéről, akkor a vevő részére kétszeresen jár az vissza.   

Amikor ezekről a lényeges kérdésekről sikerült megegyezni, ezekkel felvértezve kell megkeresni egy ügyvédet, aki először elvégzi a szerződő személyek azonosítását és az ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzését, majd a még nem tisztázott részletek megbeszélése után elkészíti és ellenjegyzi a szerződést. Az ellenjegyzés azt jelenti, hogy a szerződést készítő ügyvéd az ellenjegyzésével tanúsítja a szerződő felek aláírásának valódiságát. Emiatt az adásvételi szerződést nem szükséges tanúknak is aláírnia. A szerződéshez szükség lesz a személyi okmányok, vagyis a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya adataira. Ugyancsak elengedhetetlen a minél frissebb tulajdoni lap, amelyet a felek is átadhatnak az ügyvédnek, vagy ő maga szerzi azt be.

Ha hitel van a vásárolt ingatlanon, akkor az „átíráshoz” szükséges annak kifizetése, és ezzel az ingatlan tehermentesítése. A hitel rendezése után a bank kiadja a törlési engedélyt, de tudni kell, hogy nem automatikusan, hanem minden esetben kérni kell, és a földhivatalba a vevő(k) vagy az ügyvéd adja be.

A vásárlás természetesen történhet a vevő(k) részére nyújtott hitellel, ilyenkor a hitelnyújtó bank a hitel összegét közvetlenül az eladó(k) részére utalja át.

Ha a tulajdonjog bejegyzése valamilyen okból nem történhet meg azonnal – például mert hitel terheli az ingatlant, vagy a vevők kapnak hitelt, vagy bármilyen más okból -, akkor a vevő(k) javára a bejegyzés a fent említett körülmények rendezése után történik meg. Ezt függőben tartásnak hívják.

Az ingatlan eladójának az eladás miatt (mivel bevétele keletkezik) adót, a vevőnek pedig (mivel ingatlant szerzett) illetéket kell fizetnie. Ezek szabályairól, az esetleges kedvezményekről a szerződést készítő ügyvéd tájékoztatja a feleket.