Mi az a közvetítői eljárás?


Bizonyos büntető ügyekben, így a közlekedési eljárásokban is, lehetőség van arra, hogy akár az elkövető, akár a sértett kezdeményezésére ún. közvetítői (más néven mediációs) eljárást folytassanak le.


Ennek során az elkövető bocsánatot kér, másrészt megállapodnak a jóvátételben. Ez leggyakrabban pénzösszeg, de ritkábban bármilyen szolgáltatás, sőt, akár csak egy kézfogás is lehet. A közvetítői eljárás megindításának feltétele, hogy az indítványozón kívül a másik fél is beleegyezzen, és az elkövető teljes mértékben elismerje a felelősségét. Ezt követően az ügyész is hozzá kell, hogy járuljon. Utóbbira csak a rendőrségi vizsgálat lezárása után kerülhet sor, azt tehát meg kell várni, de már azt megelőzően is kezdeményezhető a mediációs eljárás. Az ügyész, a hozzájárulása esetén, a büntető eljárást felfüggeszti 6 hónapra, és kijelöl egy közvetítőként eljáró pártfogó felügyelőt, aki ezen időn belül a közvetítői eljárást lefolytatja. Ennek sikeressége esetén – azaz, ha a felek megállapodást kötnek, és az elkövető teljesíti is az abban vállaltakat – az ügyész az elkövetővel szembeni büntető eljárást megszünteti. Fontos megjegyezni, hogy az ebben az eljárásban kapott jóvátételi pénzösszeg nem számít bele a biztosító által fizetendő kártérítésbe. Mindkét félnek előnyös ezt az utat választania, mert ezzel esély nyílik a kettejük közötti lelki konfliktus elsimítására, és valamilyen jóvátétel nyújtására, illetve az elkövető mentesül a további büntető eljárástól.