Szavatosság és jótállás

A kellékszavatosság az adott termék vagy szolgáltatás vevőjét megillető jog a vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. Ez arról szól, hogy a termék vagy szolgáltatás hibáiért – amennyiben azok a vásárláskor megvoltak – az eladó, vagy a szolgáltató felelősséggel tartoznak. 6 hónapon belül az eladónak kell bizonyítania, hogy az adott hiba a vásárláskor még nem állt fenn, azon túl a vevőnek, hogy a vásárláskor az adott probléma már megvolt.

Viszonylag új fogalom a termékszavatosság, ez a gyártónak a termék hibája miatti, közvetlen, szavatossági jellegű helytállása a fogyasztóval szemben.

A jótállás (a közbeszédben garancia, de ugyanarról beszélünk) azt jelenti, hogy az eladó a hibátlan teljesítésért olyan módon felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerülő termékhiba vagy egyéb minőségi kifogás esetén csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja hogy a hiba a teljesítés után keletkezett, például azért, mert a fogyasztó a terméket nem rendeltetésszerűen használta.

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás időtartama a termék vételárának függvénye lesz:

–        10.000 – 100.000Ft vételár esetén 1 év,

–        100.001 – 250.000Ft vételár esetén 2 év,

–        250.000Ft vételár felett pedig 3 év a kötelező jótállás.