Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés


Mindhárom lényege, hogy az egyik szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy ellenérték fejében gondozást nyújt a másik fél részére.
Ez az ellenérték legtöbbször jellemzően az eltartott személy tulajdonában lévő, általában általa lakott ingatlan.
Csak a legfontosabbakat említve, a gondozás rendszerint étkezés biztosítását, mosás, takarítás, betegség esetén ápolás, gyógykezeltetés, gyógyszerrel való ellátás nyújtását, a jogosult halála esetén pedig illő elmetettetését jelenti. A tartásra kötelezett nem köteles a jogosulttal egy háztartásban élni. A különbség a tartási (mindennapi szóhasználattal „eltartási”) és az öröklési szerződés között, hogy a tartási esetében a szerződéskötés után, tehát még a tartásra jogosult életében sor kerül az ellenértékként nyújtott ingatlan tulajdonjogának „átírására”, azaz az eltartó tulajdonába történő bejegyzésére, míg az öröklési szerződésnél ugyanez a tartásra jogosult halála után történik meg. A szerződés az illetékes földhivatalba benyújtásra kerül.

Meg kell említeni, hogy a nyújtott tartás és az ellenszolgáltatás között nincs arányossági követelmény, bármilyen értékű ingatlan szerepelhet ellenértékként, miközben nem lehet tudni, hogy a tartás meddig fog tartani. Az történhet 2 hónapig, de 30 évig is. Gyakorlati példával élve, ha a szerződésben egy 100 milliót érő ingatlan a tartás ellenértéke, majd 3 hónap múlva a jogosult meghal, az ingatlan akkor is megilleti a tartásra kötelezettet, ugyanúgy, mintha évtizedekig történt volna a tartás.  

Mindkét szerződéstípust a felek bármikor módosíthatják, sőt, akár meg is szüntethetik. Fontos tudni, hogy az öröklési szerződéssel lekötött ingatlan (vagy más vagyontárgy, esetleg pénz) nem része a hagyatéki eljárásnak, és az örökösöket ebből kötelesrész sem illeti meg. Azonban, ha a szerződéskötéstől még nem telt el 2 év, egy perben dönthet a bíróság úgy, hogy a tartás és az érte kapott ellenszolgáltatás arányos részén túl az ingatlan értékének „többlet” részéből az örökösöket kötelesrész illeti meg.

Meg kell említeni még az életjáradéki szerződést is, bár ez a másik kettőhöz képest ritkább. Az ilyen szerződéseknél nem tartást, hanem rendszeres fix pénzösszeget kap a tartásra jogosult.