Van-e szavatosság, használt autó vásárlásakor?

Sokan azt gondolják, hogy ha használt gépjárművet vásárolnak, és ezt követően rejtett hibák jelentkeznek, akkor arra semmilyen szavatosság nincs,
és semmi nem védi a vevőt, hiszen megtekintett állapotban megvásárolta, benne is van a szerződésben. Ez azonban nem teljesen így van. Nézzük az egyes szabályokat.

Ha kereskedőtől vásároltuk az autót, és a vételt követően jelentkezik valamilyen probléma, akkor a kereskedő 2 év kellékszavatossági felelősséggel tartozik. A felek megállapodhatnak ennél kevesebb időtartamban, de ez 1 évnél nem lehet kevesebb. Ilyenkor a jogszabály azt feltételezi, hogy már a vásárlás előtt megvolt a rejtett hiba, és így azért a kereskedő felel. Akkor is, ha nem tudott a hibáról, akkor is, ha nem akarta becsapni a vevőt. A fent említett határidőn belül fél évig nem a vevőnek kell bizonyítania, hogy a rejtett hiba már a vásárlás előtt is megvolt, hiszen mint említettem, a jogszabály ebből indul ki. Az eladó feladata annak bizonyítása, hogy a jármű hibája az eladáskor még nem volt meg. Fél év elteltével továbbra is érvényesíthető a szavatossági igény, de ekkor már a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás előtt megvolt.

Kissé más a helyzet, ha magánszemélytől vásároltuk az autót. Ebben az esetben a szavatossági igény érvényesítésére 1 év áll rendelkezésre, és a vásárláskor az eladó akár ki is zárhatja a szavatossági felelősségét. Még egy fontos tudnivaló ebben a körben: a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt.

A szavatossági igény alapján a vevő kérheti a hiba kijavítását, a gépjármű cseréjét, vagy az ár leszállítását, vagy a kereskedő költségén történő javíttatást, végső megoldásként pedig elállhat a szerződéstől. 

Megjegyzendő, hogy szavatossági igény nem érvényesíthető olyan kopások, hibák esetén, amelyek a gépkocsi koránál fogva a természetes elhasználódás következményei. Az eladó nem felel a rejtett hibákért, ha azokat a vevő a vásárláskor ismerte, és ez szerepel az adásvételi szerződésben, vagy a vevőnek a hibát fel kellett volna ismernie. Nem felelős az eladó olyankor sem, amikor a hibát a vevő mulasztása okozta.